• Responsive image

    Basics

BASICS

Impressum

Night Star Express GmbH Logistik
Heinrich-Hertz-Straße 1
D- 59423 Unna
eMail info@night-star-express.de

Geschäftsführung: Matthias Hohmann
Eingetragen: Amtsgericht Hamm
Register-Nr.: HRB 3547
Ust.-IDNr.: DE 158 637 313
Inhaltlich Verantwortlicher: Christine Kuhlmann

Gestaltung:
Werbeagentur ydesign
www.ydesign-online.de

Betreut durch
Kommune3 Medien
Santos Cid & Fischer GbR, Dortmund
Die Drupalentwickler & Webdesigner aus Dortmund

Bildmaterial
www.fotolia.de

Disclaimer

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Alle informatie op deze webpagina is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden bestemd. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Vermenigvuldiging van de inhoud in wat voor vorm dan ook is niet toegestaan. Het reproduceren of het opnemen in online-diensten van redactionele inhoud en het opslaan of gebruiken optische en elektronische apparatuur is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Wanneer toestemming is verleend dient bij publicatie de auteur en titel expliciet genoemd te worden. Elke schending tegen deze bepalingen zullen strafrechtelijke of civielrechtelijke consequenties tot gevolg hebben.

Aansprakelijkheid
Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.
Dit geldt in het bijzonder bij verlinking en verwijzingen naar andere externe informatiebronnen.  Voor de inhoud (juistheid, behoud van rechten) is alleen de auteur of zijn opdrachtgever verantwoordelijk. Door het oordeel van 12 mei 1998 – 312 O 85/98 – “Aansprakelijkheid voor links” heeft het Landgericht Hamburg besloten dat men door het aanbrengen van een link, mede aansprakelijk is geworden voor de gelinkte website. Dit kan men alleen dan vermijden wanneer men zich uitdrukkelijk distantieert van deze inhoud. 

Verklaring
“Als auteur van deze website distantiëren wij ons hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van andere met deze website gelinkte websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van alle internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website.” 

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NIGHTSTAR EXPRESS HELLMANN B.V.
Versie januari 2013
Gedeponeerd ter griffie bij de Kamer van Koophandel te Arnhem, Aktenummer CRM 108781.

Download